Karakter toont zich pas als het op de proef wordt gesteld.


 
 


Onze kracht

Wij gaan uit van onze eigen unieke kracht en benutten deze maximaal om uw doelen te bereiken. Als team beschikken wij over een mix aan kwaliteiten waardoor wij in staat zijn uw doelen ook daadwerkelijk te verwezenlijken.


Analytisch en deskundig

Wij beschikken over het vermogen en de deskundigheid om in korte tijd een haarscherpe analyse te maken van de complexe vraagstukken die binnen uw onderneming en/of familie spelen. Dit komt doordat wij over veel ervaring beschikken.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het netwerk van “Zelfstandige belastingadviseurs” (“ZBA”). Alle adviseurs van ZBA staan in contact met elkaar, delen kennis op niveau, voeren vaktechnisch overleg op een gestructureerde wijze, houden zich gezamenlijk bezig met doelgroepgerichte marketing en productontwikkeling en werken samen met gelijkgestemde adviseurs buiten het fiscale vakgebied (zie ook www.zelb.nl).Wij gaan tot het uiterste

Wij gaan tot het uiterste voor u als cliënt. Wij geven niet op tot we de beste situatie voor u hebben gerealiseerd. Dit doen wij omdat wij gedreven worden door ambitie en de absolute wil hebben om hierin te slagen.Uw doel staat voorop

Wij stellen u als cliënt echt centraal. Daarin slagen wij doordat wij beschikken over een hoog empathisch vermogen. Wij gaan hier zelfs zo ver in dat wij bereid zijn ons verdienmodel aan te passen aan uw wensen. Zo zijn wij bereid om te werken op basis van uurtarief, op basis van een vooraf afgesproken prijs of op basis van een abonnementsvorm. Dus geen onverwacht hoge kosten meer!


Contact
 
 


Vertrouwen is de basis

En dat bereiken wij door ons volledig te richten op het gedachtegoed van van David Maister om de status van “‘trusted advisor” te verdienen en vooral te behouden. Volgens ons gaat adviseren veel verder dan vakinhoudelijk een kei in het vak te zijn en een goed onderbouwd inhoudelijk advies af te leveren. Het gaat namelijk niet alleen om de kwaliteit van het advies, maar vooral ook om wat er daadwerkelijk met het advies voor u wordt bereikt. Dit vergt visie, focus, tijd, durf, leren en het ondernemen van acties buiten de comfortzone.


David Maister bespreekt in zijn boek “The Trusted Advisor”, concrete punten om een gewaardeerde en vertrouwde adviseur (een ‘trusted advisor’) te worden. Een trusted advisor van opdrachtgevers, (interne) cliënten en collega’s word je niet zomaar. Deze relatie met cliënten moet worden verdiend. De adviseur moet eerst ‘zijn sporen verdienen’ en krediet opbouwen. Dit vergt visie, focus, tijd, durf, leren en het ondernemen van acties buiten de comfortzone. Een trusted advisor is zowel een expert in het opbouwen, onderhouden en in stand houden van relaties met cliënten als het leveren van vakinhoudelijke, onderbouwde adviezen, die toegevoegde waarde leveren voor de cliënt.

Eigenschappen trusted advisor
De persoonlijke eigenschappen van de trusted advisor zijn:
• Focus op toegevoegde waarde voor de cliënt en hun relatie met de cliënt in plaats van vooral op zichzelf.
• Gericht op de cliënt als persoon, niet alleen op de functie en de rol die de cliënt heeft.
• Continu focus op de probleemdefinitie, in plaats van eigen technische, vakinhoudelijk expertise.
• Eigen methodes, modellen, technieken en aanpakken worden gezien als middel om een doel te bereiken, maar als deze tools niet voor een cliënt blijken te werken, wordt gezocht naar andere tools die meer toegevoegde waarde voor de cliënt hebben.
• Overtuigd zijn dat het succes in cliëntrelaties gecreëerd wordt door een opeenstapeling van ervaringen van deze specifieke cliënt met de diensten, de producten en serviceverlening die de adviseur als professional levert.
• Geloof dat er verschil is tussen de zakelijk en privé wereld van de cliënt, maar dat beide erg persoonlijk zijn. De twee werelden tonen meer overeenkomsten dan verschillen.

Kerncompetenties trusted advisor
De 3 kerncompetenties van de trusted advisor zijn:
1. Vertrouwen verdienen:
Vertrouwen moet verworven en verdiend worden. De adviseur moet iets doen dat het bewijs levert dat hij zijn cliënt daadwerkelijk wilt helpen. Hij moet vooraf willen investeren en eerst willen geven, voordat hij (het vertrouwen) ontvangt.

2. Adviseren:
Veel professionals benaderen het adviseren alsof het een objectieve, rationele exercitie is die gebaseerd is op alleen hun vakinhoudelijke, technische kennis en ervaring. Maar adviseren is bijna nooit alleen maar een logisch proces. Het adviseren heeft een groot emotioneel en persoonlijke component: de relatie tussen de adviseur en de cliënt, en de wijze waarop de cliënt het advies interpreteert en ervaart. Naast IQ is Emotioneel Intelligentie (EQ) essentieel. Emotioneel Intelligent in de mate waarin de adviseur zijn eigen emoties en gevoel in de relatie met de cliënt onderkent. EQ is ook de mate waarin de adviseur de emoties van de cliënt herkent, hier effectief op inspeelt, op reageert en hiermee omgaat.

3. Relaties opbouwen:
Het is essentieel om een gelijkwaardige en persoonlijke relatie op te bouwen met cliënten. Voordat de cliënt het advies aanneemt moet hij deze inhoudelijk betrouwbaar vinden, maar ook de adviseur als mens vertrouwen. De trusted advisor verdient het recht om advies te geven door eerst de situatie van de cliënt goed te begrijpen, door te begrijpen hoe hij persoonlijk in deze situatie reageert, wat hij daadwerkelijk wilt en door deze vervolgens in het advies mee te nemen.